Så får du chefen att lyssna

 

Att göra karriär handlar ofta om att visa vad man går för samt att få sin chefs uppmärksamhet. Att sälja in idéer är inte det lättaste men här kommer tre bra tips.

1. Betrakta idén från chefens perspektiv
Det är väldigt svårt att sälja in en tanke om du inte förstår hur chefen kommer att uppfatta förslaget. Innan du föreslår något bör du ta reda på vad din chef prioriterar och värdesätter. Är det ökad försäljning som är prioriterat bör ditt förslag just bidra till det.


2. Presentera den idén på rätt sätt
Hur brukar din chef tycka om att få information? Är det genom en kort muntlig presentation eller kanske via power point? Berätta om din idé på ett sätt som din chef uppskattar.

 

3. Gör idén levande
Om du vill göra din idé tydlig, använd exempel från verkligheten. Kanske kan du visa hur andra företag har gjort?


Källa: Harvard Business Review


The final piece to your puzzle

lyckblom.se

 


Ledarskapens medarbetare del 6 av 6: Den osäkre

 

Noggrannhet är bra men ibland måste man våga släppa taget och bara följa flödet.


6. Den osäkre

Denna person är väldigt osäker på sin förmåga och dubbelkollar allt med sin chef. Han/hon tar väldigt sällan egna beslut och behöver ständigt får bevis på att den gör rätt.


Tänkbar strategi till problemet: Att ha en sådan här person i sitt lag är krävande, dock så är dessa ofta väldigt lojala. Var tydlig med att du har tilltro för kollegan och berätta att den inte skulle ha fått jobbet om jag som chef inte visste att han/hon skulle klara av det. Sätt gränser för hur ofta du har möjlighet att ge återkoppling.


Källa: Chef.se


The final piece to your puzzle

lyckblom.se

 


Ledarskapens medarbetare del 5 av 6: Formalisten

 

Regler och anvisningar är väldigt bra men det måste finnas utrymme för kreativa tankar och idéer.

 

5. Formalisten

Den här personen gillar regler och föreskrifter och är oftast väldigt formell. Tankar som att regler ska följas oavsett situation är vanliga företeelser.


Tänkbar strategi till problemet: Detta handlande beror oftast på att personen i fråga är rädd för att göra fel. Försök att uppmuntra denna medarbetare genom att ge energi och bygga dennes självkänsla samt även vara tydlig med att det är okej att ibland göra oavsiktligt fel.

Källa: Chef.se

The final piece to your puzzle

lyckblom.se

 


Ledarskapens medarbetare del 4 av 6: SkeptikernI förändringens vindar gäller det att bygga väderkvarnar istället för vindskydd. Den största svårigheten är att få med alla negativa skeptiker.


4. Skeptikern

”Så här har vi alltid gjort, det finns väll ingen anledning till att ändra på något” Detta är något som skeptikern mycket väl skulle kunna säga. För dessa personer är trygghet och repetition något som får dessa att må bra. Vid förändringar som en omorganisation står alltid dessa personer på bromsen och hindrar.


Tänkbar strategi till problemet: Förändring är i de flesta organisationer något som är oundvikligt, därför bör man i god tid informera personalen så att de hinner smälta förändringen och hitta tryggheten och glädjen i det nya. Var väldigt tydlig och berätta varför det ska förändras och vad vi vinner på det.


Källa: Chef.se

The final piece to your puzzle

lyckblom.se

 


Ledarskapens medarbetare del 3 av 6: SnattrarenDen sociala samvaron och dialogen med kollegor är för en del mer viktigt än själva arbetet. Även fast denna karaktär oftast är väldigt trevliga så kan det bland blir det för mycket av det goda, jobbet måste komma först och deadlines ska hållas.

3. Snattraren

Denna person lägger ner mycket tid och energi på att berätta för alla om hur mycket den har att göra samt hur stressigt det är trots att den har samma arbetsbelastning som alla andra.

 

Tänkbar strategi till problemet: Det trevliga karaktärsdraget gör att det kan upplevas svårt att konfrontera dem. För att ändå få uppsikt över hur mycket den här personen gör kan man mäta deras aktiviteter under till exempel en vecka. Planera sedan in täta uppföljningssamtal så att personen känner sig lite påpassad.


Källa: Chef.se


The final piece to your puzzle

lyckblom.se

 


Ledarskapens medarbetare del 2 av 6: Den uttråkade


 

Ett annat problem som en ledare ibland får brottas med är den personen som följer:

2. Den uttråkade
Det som är det största kännetecknet på denna person är att han/hon är uttråkad och inte trivs på sitt arbete. Den pratar ofta om att byta jobb men är för bekväm för att söka efter nått nytt. Han/hon har oftast inga karriärsmål och lider av svår tristess.

Tänkbar strategi till problemet:
Som ledare är denna personlighet mycket svår att hantera och bearbeta. Dessa har en förmåga att smitta andra med sin leda och även här rekommenderar jag ett personligt samtal där din huvudsakliga uppgift måste vara att försöka hitta de drivkrafter som finns kvar hos personen och förhoppningsvis väcka dem igen.


Källa: Chef.se


The final piece to your puzzle

lyckblom.se

 


Ledarskapens medarbetare del 1 av 6: Nejsägaren

 

Att vara ledare är ibland som att gå på slak lina, svårt, irriterande och väldigt tufft. Det är lätt att bli upprörd på olika typer av människor och deras beteende. Men det som oftast får dina känslor att brusa är egentligen inte dina medarbetare utan ditt egna sätt att tänka. Med andra ingångstankar kan man oftast förändra situationen till nått bättre och därmed slippa dessa negativa känslor.

Här är ett problem som en ledare ibland får brottas med:

1. Den som alltid säger NEJ!
Det finns de personer som är negativa till det mesta och som gärna fokuserar sig på problemen istället för lösningarna.

Tänkbar strategi till problemet: Som ledare kan det vara ganska bra att få en kritisk syn på till exempel ett projekt, det kan göra att man minskar risken för framtida kostsamma problem. Dock så får det inte bli för mycket av dessa negativa tankar då det i längden kan bli väldigt ansträngande och arbetsamt. Ett bra sätt att vända denna trend är att vara modig och tala med denna medarbetar i enrum och berätta hur du upplever det. Många gånger så är kollegan inte medveten om sitt eget beteende och kan genom samtalet till och med uppskatta den ärliga dialogen och därmed förändra sitt uppträdande.


Källa: Chef.se

 

The final piece to your puzzle

lyckblom.se

 Tänkvärda tankar om konflikter

Läste följande i boken "Konflikter på jobbet" av K. Ljungström & T. Sagerberg:
Det du koncentrerar dig på växer. Koncentrerar du dig på svårigheter och problem med konflikter växer de – koncentrerar du dig på nyttan och möjligheterna växer de.

Tankvärda tankar, eller hur.

The final piece to your puzzel
lyckblom.se


RSS 2.0